4loga-1024x216
Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća MAGIC-MONT D.O.O.

O projektu
Novosti o projektu
Kontakt osobe za projekt

O projektu

 

 

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća MAGIC-MONT D.O.O.

Opis projekta
Podaci o projektu
Očekivani učinci projekta
Elementi projekta
Horizontalne teme

 

1.1. Opis projekta

 

Poduzeće MAGIC-MONT D.O.O. dana 17. studenoga 2017. godine potpisalo je Ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „NABAVA RADNE OPREME S CILJEM JAČANJA KONKURENTNOSTI PODUZEĆA MAGIC-MONT D.O.O.“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“, kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

MAGIC-MONT je poduzeće s dugogodišnjim iskustvom i referencama u proizvodnji i montaži metalne galanterije i čeličnih konstrukcija hala prilagođenih željama naručitelja. Odobreni projekt nastavak je razvojnih aktivnosti i ulaganja koja se kontinuirano provode u skladu sa zahtjevima i potrebama kupaca te dugoročnim ciljevima poduzeća, koji su primarno usmjereni ka unaprjeđenju kvalitete i brzine usluge te jačanju konkurentnosti na tržištu. Analizom poslovanja utvrđeni su problemi koje je moguće učinkovito riješiti provedbom spomenutog projekta.

Provedbom odobrenog projekta proširiti će se postojeći proizvodni kapacitet i unaprijediti tehnološka opremljenost kao preduvjet daljnjeg rasta i konkurentnosti na tržištu. U okviru projekta provesti će se sljedeće aktivnosti: (1) nabava hidrauličnog stroja za savijanje lima, (2) nabava kombiniranog stroja za sječenje i savijanje lima, (3) nabava aparata za zavarivanje, (4) nabava magnetne bušilice. Nabava hidrauličnog stroja za savijanje lima ima poseban prioritet, jer će omogućiti samostalnu (bez angažiranja podizvođača) i brzu izradu hala, nadstrešnica i limarije što će se izravno odraziti na cijenu koštanja i dovesti do zaokruživanja proizvodnog procesa.

 

1.2. Podaci o projektu

 

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti poduzeća MAGIC-MONT zaokruživanjem proizvodnog procesa kroz nabavu radne opreme
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 426.414,81 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 342.921,84 kuna
ODOBRENA POTPORA: 288.054,34 kune
STOPA SUFINANCIRANJA: 83,9%
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: svibanj 2017. – svibanj 2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • nabavljena oprema za proizvodnju
 • proširen i tehnološki unaprijeđen proizvodni kapacitet
 • povećana produktivnost rada
 • očuvana postojeća radna mjesta
 • otvorena 2 nova radna mjesta
 • smanjeni ukupni troškovi proizvodnje za minimalno 5%
 • povećan prihod od prodaje za minimalno 11%

 

1.3. Očekivani učinci projekta

 

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:

 • suvremeno opremljen strojni park
 • uklonjena potreba angažiranja podizvođača
 • proširen proizvodni kapacitet
 • tehnološki osuvremenjena proizvodnja
 • smanjena cijena koštanja po proizvodu
 • skraćeno vrijeme izrade konačnog proizvoda
 • postignute izvrsne tehničke karakteristike proizvoda
 • osigurano veće zadovoljstvo partnera i klijenata
 • unaprijeđena konkurentnost poduzeća

Realizacijom projekta stvoriti će se preduvjeti za daljnji rast i razvoj poduzeća.

 

1.4. Elementi projekta

 

Element projekta 1: Nabava radne opreme
Nabava hidrauličnog stroja za savijanje lima
Nabava kombiniranog stroja za sječenje i savijanje lima
Nabava aparata za zavarivanje
Nabava magnetne bušilice

Element projekta V: Promidžba i vidljivost
Postavljanje plakata na lokaciji ulaganja
Postavljanje naljepnica na opremu
Informiranje putem web stranice
Objavljivanje članka u Bjelovarskom listu

Element projekta PM: Upravljanje projektom i administracija
Upravljanje projektom
Javna nabava

 

1.5. Horizontalne teme

 

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.

Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta neće biti u sukobu, izravnom ili neizravnom, s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). Prilikom zapošljavanja namjeravaju se primijeniti specifične mjere promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i socijalne uključenosti: (1) dati će se prednost ženskoj osobi u odnosu na mušku osobu ukoliko će zadovoljavati uvjete radnog mjesta, (2) jasno će se definirati da prilikom novog zapošljavanja prioritet ima zapošljavanje najmanje jedne mlade osobe (do 29 godina). Prostorna organizacija proizvodnih pogona i poslovnog prostora poduzeća (prizemlje, bez fizičkih barijera za kontakte s klijentima/partnerima) omogućava dostupnost usluga osobama s invaliditetom.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Poduzeće stavlja poseban naglasak na Programe zaštite na radu i zaštite okoliša (obuka zaposlenika o radu na siguran način, specijalni kontejner za odlaganje proizvodnog otpada, atesti (kontrola) opreme). Također, velika se pažnja poklanja postizanju ušteda – vremena, energije, financijskih sredstava – kroz praćenje potrošnje energije, planiranje nabave i uklanjanje praznih hodova. Prilikom nabave radne opreme MAGIC-MONT će dati prednost onim strojevima koji će tijekom ukupnog životnog vijeka imati manji utjecaj na okoliš. Iako će takva nabava zahtijevati veća početna ulaganja, osigurati će se znatne uštede u budućnosti: manja potrošnja energije, niži troškovi održavanja, niža razina emisije buke, duži vijek trajanja.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Predloženi projekt promiče načela dobrog upravljanja: strateško planiranje, efikasnost, odgovornost i transparentnost. Provođenjem projekta unaprijediti će se organizacija rada, osuvremeniti proizvodnja te otvoriti nova radna mjesta. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijeti će unapređenju upravljačkih kapaciteta poduzeća za potrebe provedbe drugih razvojnih projekata. Projekt ima i svojevrsnu socijalnu konotaciju odnosno nastoji povećati stupanj uključenosti žena i mladih osoba u društvo i na tržište rada. Vizija MAGIC-MONTA je postati uspješno i društveno odgovorno poduzeće koje će zadovoljiti zahtjeve i potrebe tržišta i doprinijeti razvoju lokalne sredine.

 

2. NOVOSTI O PROJEKTU

 

Dragi čitatelju ovo je prostor na kojem će se objavljivat novosti vezane za projekt.

 

3. KONTAKT OSOBA ZA PROJEKT

Darko Međugorac, direktor
Telefon: +385 43 445 357
E-mail: darko@magic-mont.hr