Program COVID – 19 zajam za obrtna sredstva je namijenjen subjektima malog
gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u
skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.